Verleng de levensduur en vergroot de veiligheid

Onderhoud garandeert een optimale werking van uw garagedeuren en industriedeuren. 

Preventief onderhoud minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Voor het jaarlijkse onderhoud en inspectie van industriedeuren kunt u bij ons een onderhoudscontract afsluiten. Voor particulieren hebben wij tevens een passend onderhoudscontract.

Industriedeuren

In overleg met u wordt er door onze vakbekwame monteurs preventief onderhoud aan de betreffende deuren uitgevoerd. Dit onderhoud omvat een jaarlijkse algehele inspectie van de industriedeuren en een preventieve onderhoudsbeurt. Uw deur is daarna weer voor een jaar goedgekeurd conform de regels die hiervoor staan.  Uw deur wordt voorzien van een keuringssticker en indien gewenst ontvangt u van ons een keuringsrapport.

Overzicht werkzaamheden industriedeuren

Mechanisch:

  • Controle van de afdichtrubbers, geleiderails, sloten, buffers, trommels, consoles en veerspanning.
  • Smeren van rolhouders, scharnieren, rollen, rolhouders en veren.
  • Afstellen van de deur (geleiderollen, veerspanning, waterpas stellen van het deurblad).

Elektrisch: (indien van toepassing)

  • Controle van oliepeil en koppelingen.
  • Afstellen van onderloopbeveiliging, loopdeurbeveiliging, slotbeveiliging, slipkoppeling,
  • eindschakelaars en kettingspanning.

In een onderhoudscontract wordt verder o.a. vastgesteld het aantal te onderhouden deuren en de kosten. Een bijkomend voordeel van een onderhoudscontract is korting op de onderdelen die tijdens het onderhoud vervangen moeten worden. Daarnaast bent u verzekerd van 24-uurs service bij storingen.

Keuring en wetgeving

Voorheen was het de regelgeving vanuit de Arbeidsinspectie dat deuren in goede staat van onderhoud moesten verkeren. Onderhoud en reparaties mochten uitsluitend verricht worden door ter zake kundige personen. Daarbij dienden de voorschriften van de fabrikant en/of leverancier in acht te worden genomen.

Inmiddels valt onderhoud en inspectie onder de Machinerichtlijn 98/73/EG (Europese wetgeving).

De wetgeving verplicht de werkgever o.a. in het kader van veiligheid van hun personeel: De onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang kunnen brengen, onmiddellijk te corrigeren.

De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de gehele levensduur regelmatig en  door een gekwalificeerd bedrijf worden onderhouden zodat deze steeds voldoen aan de vereisten die door de fabrikant zijn vastgesteld.Door jaarlijks uw deur door ons te laten inspecteren op gebreken en de deur te laten onderhouden conform de regels van de fabrikant voldoet u aan deze richtlijnen.

Garagedeuren

Ook voor een sectionaaldeur of kanteldeur bij u thuis is het mogelijk een onderhoudscontract af te sluiten. U heeft daarbij de keuze uit eens per jaar of twee jaar. Onderhoud en/of controle van uw garagedeur is niet verplicht maar wel aan te bevelen. Ook hier geldt dat preventief onderhoud en controle storingen kan voorkomen en de levensduur van uw deur aanzienlijk kan verlengen.

Overzicht werkzaamheden garagedeuren

Mechanisch:

  • Controle van de afdichtingsrubbers, geleiderails, sloten, kabeltrommels en veerspanning.
  • Smeren van rolhouders, looprollen, scharnieren en veren.
  • Afstellen van de deur (looprollen, veerspanning, waterpas stellen van het deurblad).

Elektrisch: (indien van toepassing)

  • Afstellen/programmeren deuraandrijving.

In een onderhoudscontract is vastgelegd welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en wat de kosten hiervan zijn. Als vaste onderhoudsklant bent u bij ons tevens verzekerd van snelle hulp bij storingen of reparaties.

BENGS Deuren onderhoudscontract

Overigens is het mogelijk ook zonder onderhoudscontract een keuring of onderhoudsbeurt aan uw deur door BENGS Deuren te laten uitvoeren. Laat u informeren over de inhoud van een onderhoudscontract en de kosten hiervan.

Alle merken deuren kunnen door ons gekeurd en/of onderhouden worden.